Правила на поведение в Доджо

„Карате започва с уважение и завършва с уважение.“

Гичин Фунакоши – основател на Шотокан

1. Доджо е мястото, където изучаваме Пътя на Карате и всички практикуващи се отнасят с уважение към него: Покланяйте се при влизане и излизане от Доджото.
2. Проявявайте уважение и вежливост към всички. Покланяйте се на партньора си преди и след практика.
3. Тренировката започва и завършва със съответната церемония. Важно е да дойдете навреме, но ако сте закъснели трябва да изчакате, като седнете в „сейза“ отстрани и успокоите съзнанието си, докато Сенсей ви покани да влезете. След поканата се поклонете и застанете в края на редицата без да обезпокоявате другите трениращи и да нарушавате концентрацията им. Посетете тоалетната преди тренировка, за да не прекъсвате инструктора и партньора си, а също така за да не изпуснете информация.
4. Доджо трябва да се почиства ежедневно преди тренировка, като това е отговорност на всички практикуващи. Всеобщо задължение е доджо да се пази чисто.
5. Поддържайте своето Карате-ги (униформа) чисто.
6.Поддържайте ноктите на ръцете и краката си къси.
7. Не носете бижута, часовници или други украшения по време на занятие, тъй като това може да нарани вас или партньора ви. По време на тренировка пулсът и дишането се учестяват и не бива да се дъвчат бонбони и дъвки, за да не се задавите при вдишване.
8. Карате е бойно изкуство и е образователен процес, който тренира съзнанието, тялото и духа. Физическата техника не е крайна цел, а средство за индивидуално усъвършенстване и духовно израстване.
9. Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете и партньора, и себе си.
10. Вие сте в доджо за да работите. Трябва да бъдете в състояние на внимание и готовност във всеки един момент. Ако не работите в момента, наблюдавайте внимателно и не се разсейвайте.
11. Всеки има различни физически качества и темперамент, както и различни причини за да се учи. Те трябва да бъдат уважавани.
12. В доджо да не се влиза в конфликтни ситуации. Трябва да тренирате за да превъзмогнете и изчистите агресията от себе си.
13. Не напускайте Доджото без разрешение от вашия учител.
14. Стремете се да развивате истинския дух на бойните изкуства чрез:

– психическо усъвършенстване.

– физическо развитие и здравословни навици.

– майсторство в карате.

– вежливост към другите.

– познаване на собствените недостатъци и стремеж към усъвършенстване.

Задачи на обучението по Традиционно Карате са изграждането на силна воля, самоконтрол, самодисциплина, умение за концентрация, добра физическа кондиция и умения за самозащита, самочувствие и увереност в собствените възможности. ”Целта на Карате не е победата или поражението, а усъвършенстването на характера на практикуващите” е казал бащата на съвременното Карате Гичин Фунакоши. Карате започва с уважение и завършва с уважение. В Карате До няма конкуренция, съперници и врагове, има сътрудничество, партньори и приятели.

15. Отговорност на всеки член на клуба е да плаща членския си внос навреме. Независимо дали посещавате тренировките редовно, наема и разходите по Доджото текат всеки месец.
16. В доджо се спазва строга йерархия. Всеки практикуващ е длъжен да спазва приетите правила и да помага на останалите за тяхното изпълнение. По-старшите ученици се грижат и за техническото израстване на членовете на клуба: не се колебайте да ги помолите да ви обяснят някоя техника преди или след тренировка.
„Карате е като топлата вода: спрете ли да я подгрявате – тя изстива.“ Гичин Фунакоши

Тренировките три пъти седмично не са достатъчни, нужно е да упражнявате заучените в Доджото техники и Ката самостоятелно дори и за пет минути на ден. Ефекта с времето се натрупва. С практика ще си отговорите на много въпроси. Наученото с ума (теорията) се забравя лесно, а наученото чрез тялото (практиката) остава.